UltraComplex

Quantum® UltraComplex je listové hnojivo s mikroprvky, které obsahuje vyvážený poměr dusíku, fosforu a draslíku a směs komplexu důležitých stopových prvků v chelátové a vodorozpustné formě.

Výpočet ceny a množství prvků:

Odeslat poptávku

 

 

 

Výhody listového hnojiva Quantum® UltraComplex:

• zvýšení výnosu a kvality sklizně
• zdravé a silné plodiny a kultury
• snadno a rychle dostupné živiny
• možnost aplikace závlahou

 

Rozsah a způsob použití:

Listové hnojivo je zejména vhodné pro:
• jednoleté plodiny: pšenice, ječmen, řepka, mák, slunečnice, kukuřice, oves, žito, cukrovka, brambory, zelenina a jahody
• víceleté kultury: ovocné stromy, réva vinná, bobuloviny, lesní školky a porosty

 

Doporučení pro použití:

Quantum® UltraComplex se doporučuje pro hnojení na list v případě potřeby doplnění vyváženého spektra a objemu živin v polních plodinách i trvalých kulturách: nejlépe v podmínkách intenzivního růstu nebo zrání, po přezimování (zimní dormanci) nebo na podzim při vysoké potřebě živin víceletých kultur.
Quantum® UltraComplex se též aplikuje za situací, kdy plodiny vyžadují mimořádnou pozornost z důvodu vystavení stresu.
Quantum® UltraComplex se aplikuje samostatně nebo ve směsích s běžnými přípravky na ochranu rostlin v rozmezí jejich platné registrace. Při použití směsí doporučujeme konzultaci s výrobci těchto přípravků, provedení testu mísitelnosti a dodržení pokynů na platných etiketách a příbalových letácích.
Mezi jednotlivými aplikacemi dodržte interval minimálně 8–10 dní. Dávku hnojiva lze ředit vodou v rozmezí 150–1000 l/ha dle typu postřikovače a druhu plodiny či kultury.

 

Balení:

5 a 10l kanystr

 

Dávkování:

• 1–5 l/ha podle plodiny nebo kultury
• doporučená koncentrace 0,2–1 % dle stavu a citlivosti plodin
• v raných  fázích růstu se používá dolní hranice doporučené koncentrace

Plodina Termín aplikace Dávka Dávka vody
Obilniny, řepka, cukrovka, mák 2–4 dávky v intervalu 2–3 týdny 2–5 l/ha 150–350 l/ha
Kukuřice 2–3 dávky v růstové fázi 3–9 listů
v intervalu 2–3 týdny
3–5 l/ha 150–350 l/ha
Brambory 2 dávky před květem, 3–4 dávky
po odkvětu v intervalu cca 3 týdnů
3–5 l/ha 150–350 l/ha
Plodina Termín aplikace Dávka Dávka vody
Okurky, rajčata, paprika 2 dávky před květem, 3–4 dávky po odkvětu v intervalu cca 2 týdnů 4–5 l/ha 150–350 l/ha
Salát, brukvovitá zelenina 4 dávky, poprvé po výsadbě, po té v cca desetidenních intervalech 4–5 l/ha 150–350 l/ha
Mrkev 6 ošetření ve dvou týdenních intervalech 4–5 l/ha 150–350 l/ha
Cibule 4 dávky, poprvé měsíc po vzejití, dále ve dvou týdenních intervalech 4–5 l/ha 150–350 l/ha
Plodina Termín aplikace Dávka Dávka vody
Jahody ošetření 1× týdně 4-5 l/ha 150–350 l/ha
Jabloně, ovocné stromy 1. aplikace ve stádiu růžového poupěte do začátku kvetení,
2. aplikace po opadu okvětních lístků,
3. aplikace po sklizni a před opadem listů (2 l/ha)
1–2 l/ha 500–1000 l/ha
Celkový obsah dusíku jako N  99 g/l
 Fosfor jako vodorozpustný P2O5  99 g/l
 Draslík jako vodorozpustný K2O  87 g/l
 Železo (Fe) v chelátu EDTA  0,6 g/l
 Mangan (Mn) v chelátu EDTA  0,4 g/l
 Měď (Cu) v chelátu EDTA  0,3 g/l
 Zinek (Zn) v chelátu EDTA  0,3 g/l
 Bor jako vodorozpustný B  0,2 g/l
 Molybden jako vodorozpustný Mo 0,06 g/l

    Konzultace k aplikaci    Prohlášení o shodě