Často kladené dotazy

Kde se nacházejí listová hnojiva Quantum na pomyslném žebříčku inovací v rostlinné výrobě?

Listová hnojiva včetně značky Quantum® náleží do skupiny posledních inovací ve výživě rostlin.

Která smáčedla zvolit při aplikaci listových hnojiv Quantum a proč?

Listová hnojiva se převážně aplikují společně s přípravky na ochranu rostlin, avšak není vyloučena ani samostatná aplikace. Vzhledem k velmi variabilním podmínkám při aplikaci se pro lepší příjem živin doporučuje použít některé z řady špičkových smáčedel (např. Velocity při aplikaci listových hnojiv společně se systemickými fungicidy či např. Adaptic při sólo aplikaci listového hnojiva).

Kdy byla uvedena listová hnojiva Quantum na evropský trh?

Listová hnojiva Quantum® po intenzivním výzkumu byla uvedena na evropský trh v roce 2016, včetně říjnové prezentace a bronzového sponzorství mezinárodní konference Argus FMB Europe Fertilizer 2016 v Cannes.

Jsou listová hnojiva Quantum registrována v České republice?

Listová hnojiva Quantum® jsou uváděna na český trh společností Agrinova Consulting, s.r.o.  v souladu s nařízením ES 2003/2003 a hnojiva jsou řádně uvedena v registru hnojiv ÚKZUZ (e. č. E354 BoronActive a e. č. E355 UltraComplex). Více informací v sekci hnojiv www.ukzuz.cz.

Jakým způsobem a s jakými výsledky byla odzkoušena listová hnojiva Quantum v tuzemských podmínkách?

Listová hnojiva UltraComplex a BoronActive byla ověřena v tuzemských podmínkách přesnými maloparcelkovými pokusy ve spolupráci s akreditovanými pracovišti a také provozními aplikacemi BoronActive společně s podzimními aplikacemi fungicidů v řepce olejce. Výsledky maloparcelkových pokusů a provozních aplikací potvrdily finanční návratnost a plnocennou konkurenceschopnost listových hnojiv Quantum®.

Shrnutí výsledků pokusů naleznete zde.

Jaký je praktický dopad interferencí živin v půdě, které popisuje Mulderův diagram?

Mulderův diagram ukazuje některé z interferencí mezi živinami v půdě.

Antagonistické interference živin

Vysoké hladiny živin v půdě mohou mít vliv na dostupnost a příjem ostatních živin rostlinami. Živiny, které mezi sebou navzájem interferují, se nazývají antagonistické.

Například, vysoké hladiny dusíku mohou snížit dostupnost bóru, draslíku a mědi; vysoké hladiny fosfátů mohou ovlivnit absorpci železa, draslíku, vápníku, mědi a zinku; vysoké hladiny draslíku mohou snížit dostupnost hořčíku. Pokud se nedbá na dostatečný přísun vyváženého poměru všech živin, vyšší úroveň dusíku, fosforu a draslíku může vyvolat nedostatky ostatních živin.

Stimulační interference živin

Ke stimulaci dochází, když vysoká úroveň jedné živiny zvyšuje poptávku po dalších živinách.

Zvýšené hladiny dusíku vytvářejí poptávku po větším množství hořčíku. Používá-li se více draslíku, je zapotřebí více manganu, a tak dále.

I když se příčina stimulace liší od antagonismu, výsledek je stejný, tzn. vyvolané nedostatky ve výživě rostlin, pokud tyto nejsou vykompenzovány dalším přísunem živin.