AquaSil

Quantum® AquaSil je pomocný rostlinný přípravek pro polní plodiny, zeleninu, ovoce a okrasné rostliny. Obsahuje křemík, draslík a humínové látky, které zajišťují lepší příjem živin rostlinami.

Výhody listového hnojiva Quantum® AquaSil:

 • zvyšuje pevnost buněčných stěn, a tím pomáhá chránit proti zvýšenému odpařování vody
 • pomáhá udržovat rovnovážnou hladinu draslíku v listech
 • snižuje teplotu rostlin
 • vytváří dodatečnou ochrannou bariéru proti hmyzu a chorobám
 • zvyšuje imunitu rostlin
 • prodlužuje dobu uchování ovoce

 

Rozsah a způsob použití:

Přípravek Quantum® AquaSil doporučujeme aplikovat dopředu před očekávaným přísuškem. Quantum® AquaSil posiluje buněčnou stěnu, zvyšuje turgor a tím například chrání rostliny před zvýšeným odparem vody z listů, před omezením tvorby odnoží, snižuje nebezpečí lámání stvolů brambor a zlepšuje kvalitu plodů ovocných stromů a bobulovin. :

 • polní plodiny: obiloviny, kukuřice, řepka, cukrovka, brambory, soja, rajčata, okurky a papriky
 • víceleté kultury: ovocné stromy, vinná réva, chmel, trávníky

 

Doporučení pro použití:

Přípravek Quantum® AquaSil napomáhá vytvářet silné buněčné stěny jako prevenci odpařování vody, pomáhá udržovat rovnovážnou hladinu draslíku v průduších listů, redukuje vypařování vody a pomáhá chladit rostliny v podmínkách sucha.

Vytváří další ochrannou bariéru proti hmyzu a chorobám, zvyšuje hustotu porostu prodlužuje dobu skladovatelnosti ovoce a posiluje celkovou imunitu plodin a kultur.

Přípravek lze aplikovat s dalšími listovými hnojivy a smáčedly určené úpravě tvrdosti vody (případně konzultujte s výrobci těchto přípravků) a nedoporučuje se společná aplikace s přípravky na ochranu rostlin. Před použitím v tankmixu vždy proveďte test mísitelnosti. Připravená směs by neměla mít žádný sediment, je možné lehké zakalení roztoku. Při aplikaci přípravku dbejte na dobrou kvalitu vody a věnujte pozornost správné přípravě postřiku. Nejlepších výsledků se dosáhne při samostatné aplikaci, případně se smáčedlem k úpravě tvrdosti vody.

Balení:

5l kanystr

Dávkování:

 • 1-3 l/ha ve 200 – 1.000 l vody/ha podle plodiny nebo kultury a potřeby živin na základě analýzy půdy a listů.
Plodina Termín aplikace Dávka Dávka vody
Kukuřice fáze 3-5 listů

fáze 6-8 listů – lze opakovat za 2-3 týdny v případě podmínek přísušku

1 l/ha

1 l/ha

200-400 l/ha
Obilniny fáze odnožování

fáze sloupkování – lze opakovat za 2-3 týdny v případě podmínek přísušku

fáze voskové zralosti

1 l/ha

2 l/ha

1 l/ha

200-400 l/ha
Řepka od prvního vedlejšího výhonu a v průběhu dlouživého růstu

před počátkem kvetení – lze opakovat za 2-3 týdny v případě podmínek přísušku

1 l/ha

2 l/ha

200-400 l/ha
Brambory 2-3 ošetření s první aplikací před květem a poslední na počátku žloutnutí natě v intervalu 2-3 týdnů 0,8 – 1,6 l/ha 150–350 l/ha
Mák 2-3 ošetření od růstové fáze 6 listů do počátku kvetení v intervalu 2-3 týdnů 0,6 – 1,0 l/ha 150–350 l/ha
Sója 3-5 trojčetných listů

od prvního květního pupenu do počátku kvetení – lze opakovat za 2-3 týdny v případě podmínek přísušku

1 l/ha

2 l/ha

200-400 l/ha
Plodina Termín aplikace Dávka Dávka vody
Zelenina v rozhodujících fázích vývoje v suchých podmínkách před kvetením 2-3 aplikace v intervalu 3-4 týdny 1 – 1,5 l/ha 200-400 l/ha
Réva vinná od fáze zřetelně viditelného květenství do zralosti – lze opakovat za 2-3 týdny v případě podmínek přísušku 2 – 3 l/ha 500 – 1.000 l/ha
Stromy a keře (ovocné, okrasné) v rozhodujících fázích vývoje v suchých podmínkách – 2-3 aplikace za sezónu 30-50 ml/10 l vody vysoké stromy 8-10 l/rostlinu, nízké stromy a keře 5 l/rostlinu
 Křemík jako SiO2  200 g/l
 Draslík jako K2O  100 g/l
 Humínové látky  13 g/l

  Konzultace k aplikaci